Distrikterne | TEF | Faglig information | Andet | Medlemsområde | Sitemap

 

 

TEKNISK EJENDOMSLEDER FORENING (TEF) er en faggruppeklub under FAG OG ARBEJDE - tilknyttet FOA Afdeling 1. TEF arbejder for at forbedre medlemmernes arbejds-, miljø- og lønforhold. TEF optager tjenestemandsansatte og overenskomstansatte tekniske ejendomsledere samt skolevagtmestre og depotforvaltere.

 

 

                                                                                                                                                                              

1/9 2016
Indkaldelse til medlemsmøde

Torsdag den 27. oktober 2016

kl. 16:30

På Vesterbro Ny Skole

Slesvigsgade 6, stuen - adgang fra fællesgården

(Dørene åbnes kl. 15:30)

(Nærmere oplysninger om mødet kommer i indkaldelse på mail senere.)

   Webmaster Lars Åberg Jepsen