Distrikterne | TEF | Faglig information | Andet | Medlemsområde | Sitemap

 

 

TEKNISK EJENDOMSLEDER FORENING (TEF) er en faggruppeklub under FAG OG ARBEJDE - tilknyttet FOA Afdeling 1. TEF arbejder for at forbedre medlemmernes arbejds-, miljø- og lønforhold. TEF optager tjenestemandsansatte og overenskomstansatte tekniske ejendomsledere samt skolevagtmestre og depotforvaltere.

 

 

                                                                                                                                                                              

26/1 2017
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i TEF

Tirsdag den 21. marts 2017 kl. 16:30

(dørene åbnes kl. 15:30 og vi starter spisning kl. 16:30)

På Vesterbro Ny Skole

Slesvigsgade 6,-adgang fra fællesgården (glasdør i kantinen)

1762 Kbh. V

 

   Webmaster Lars Åberg Jepsen